خدمات اینترنتی شاتل نت

تعرفه wimax
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 توسط 

 

طرح

نام

سرعت تا

محدودیت حجم

محدودیت زمان

هزینه طرح در زمان (ریال)

هزینه مگابایت اضافه (ریال)

زمرد
(
کم مصرف)

R41

128Kbps

4GB

یک ماه

140.000

50

R42

128Kbps

10GB

سه ماه

400.000

50

R43

128Kbps

6GB

یک سال

350.000

70

B41

512Kbps

4GB

یک ماه

180.000

50

B42

512Kbps

10GB

سه ماه

500.000

50

B43

1024Kbps

9GB

یک سال

650.000

80

یاقوت
(
مصرف عادی)

B44

512Kbps

7GB

یک ماه

280.000

50

B45

512Kbps

20GB

سه ماه

900.000

50

B46

1024Kbps

8GB

یک ماه

400.000

60

برلیان
(
پرمصرف)

B47

512Kbps

20GB

یک ماه

550.000

40

B48

1024Kbps

40GB

یک ماه

800.000

50

R: خانگی    -    B: اداری

قیمت های فوق بدون احتساب چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
پرداخت یک بار هزینه اولیه صد هزار ریال بابت فعالسازی، نصب و تحویل الزامی می باشد.
ضریب اشتراک در طرح های فوق یک به چهار می باشد